1376. Uitbreiding en renovatie pluimveehouderij Van de Berg Wekerom B.V. te Lunteren

Uitbreiding en renovatie van een pluimveehouderij.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
27-08-2003 Datum kennisgeving
27-08-2003 Ter inzage legging van de informatie
31-10-2003 Advies uitgebracht
Richtlijnen

Opmerkingen bij de advisering

MER dient een uitwerking te bevatten van:

  • een alternatief waarbij de legkippenstal gebouwd wordt tussen de bestaande stallen en bebouwing in en de nieuwe opfokhennenstal dwars op en ten oost-zuidoosten van de huidige stallen;
  • een alternatief waarbij de twee nieuwe stallen gebouwd worden tussen de bestaande stallen en bebouwing in;
  • het meest milieuvriendelijke alternatief (MMA) waarin de mogelijkheden voor maximale emissiereductie en maximaal compact bouwen duidelijk worden.

Per alternatief dient een beschrijving opgenomen te worden van de emissies van ammoniak en geur en de effecten daarvan op natuur en omwonenden.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Rick van Emous
ing. Hay Hendriks

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: dr. Geert Draaijers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Van de Berg Wekerom B.V.

Bevoegd gezag
Ede

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij, of -houderij: oprichten, wijzigen of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)

Bijgewerkt op: 10 jul 2018