1364. Musicaltheater Amsterdam

Het realiseren van een theater voor musicalvoorstellingen in de Kop Rivierenbuurt in Amsterdam.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
04-06-2003 Datum kennisgeving
04-06-2003 Ter inzage legging van de informatie
22-07-2003 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
24-01-2005 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
03-02-2005 Kennisgeving MER
03-02-2005 Ter inzage legging MER
31-03-2005 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

In het toetsingsadvies concludeert de Commissie dat het MER voldoende informatie aanwezig is. Wel heeft de Commissie heeft wel enkele opmerkingen en aanbevelingen op het gebied van parkeren, luchtkwaliteit, externe veiligheid, geluid, archeologie en cultuurhistorie, energie en het evaluatieprogramma.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Theo Knottnerus
ing. Ben Peters
ir. Jan Termorshuizen

Voorzitter: dr. ir. Gerrit Blom
Werkgroepsecretaris: ir. Henri de Brabander

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Bidasor Real Estate Properties B.V.

Bevoegd gezag
gemeente Amsterdam

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C10.1 tot 1-4-2011: Recreatieve voorziening >= 500.000 bezoekers per jaar, >= 50ha, of 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018