1362. Woningbouw Bornsche Maten

woningbouwontwikkeling van 2.500 tot maximaal 3.000 woningen, alsmede de ontwikkeling van het Park Oud Borne     

Procedure en adviezen

Richtlijnen
05-06-2003 Datum kennisgeving
05-06-2003 Ter inzage legging van de informatie
13-08-2003 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
02-04-2004 Kennisgeving MER
02-04-2004 Ter inzage legging MER
12-05-2004 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing

Opmerkingen bij de advisering

m.e.r. is gebruikt om op inzichtelijke wijze de te maken ruimtelijke keuzes in beeld te brengen, afgezet tegen de relevante milieugevolgen, waarbij uiteindelijk op basis van één van de uitgewerkte inrichtingsvarianten er gekomen is tot een meest milieuvriendelijk alternatief (MMA). Dit betreft een goed MER. 

 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Jaap Groenhuijse
dr. ir. Jan Hoeks
ir. Wim Keijsers
drs. Allard van Leerdam
ir. Jan Verhagen

Voorzitter: drs. Hans Ouwerkerk
Werkgroepsecretaris: mr. Steven Pieters

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Borne

Bevoegd gezag
Borne

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C11.1 tot 1-4-2011: Bouw >= 4000 woningen binnen, of >= 2000 woningen buiten bebouwde kom

Bijgewerkt op: 10 jul 2018