1353. Boringen Lake Vostok, Antarctica

IJsboring tot in het subglaciale Lake Vostok in Antarctica     

Procedure en adviezen

Toetsing
03-06-2003 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing

Opmerkingen bij de advisering

Het voornemen valt onder de zwaarste categorie milieueffectbeoordelingen van het milieuprotocol onder het Antarctica Verdrag. Een concept CEE is ter beoordeling voorgelegd aan de staten die partij zijn bij het Protocol. Het Lake Vostok ligt onder een pakket ijs van bijna vier kilometer dikte en is lang afgesloten geweest van invloeden van buiten. Er is reeds geboord tot in het herbevroren meerijs, maar het water van het meer zelf is nog niet bereikt. In het meerijs uit het diepste deel van het huidige boorgat zijn bacteriën, gistcellen e.d. aangetroffen.  

De Commissie adviseert dat in het definitieve CEE wordt aangegeven:

  • de toegevoegde waarde van het bemonsteren van het meerwater zelf;
  • de milieueffecten in het meest ongunstige geval (worst case scenario);
  • hoe (internationale) samenwerking nog meer garantie biedt op risicobeperking en effectminimalisering.
 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

prof. dr. Kees Bastmeijer
dr. Hacquebord
dr. Ad Huiskes
dr. Roderik van de Wal

Voorzitter: mr. Frans Evers
Werkgroepsecretaris: ir. Frans Dotinga

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Arctic and Antarctic Research Institute

Bevoegd gezag
Rusland

Overige gegevens

Gebied: Antarctica


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
006 Géén m.e.r., wel advies van Commissie gevraagd

Bijgewerkt op: 10 jul 2018