1348. Uitbreiding vleesvarkensbedrijf De Haas te Beers

Oprichting van een vleesvarkenshouderij.

Procedure en adviezen

Beoordeling
04-04-2003 Adviesaanvraag
19-05-2003 Advies uitgebracht
Beoordelingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Geen

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. dr.ir. H. Harssema
dhr. ing. H.J.M. Hendriks

Voorzitter van de werkgroep: dhr. dr.ir. G. Blom
Werkgroepsecretaris: mw. ir. V.J.H.M. ten Holder

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
De Haas

Bevoegd gezag
Cuijk

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant

Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij of -houderij: oprichten, wijzigen, of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)

Bijgewerkt op: 10 mrt 2010