1339. Technopolis Business Campus Delft

ontwikkeling van een bedrijventerrein voor bedrijven die zich bezig houden met onderzoek en ontwikkeling       

Procedure en adviezen

Richtlijnen
10-03-2003 Datum kennisgeving
10-03-2003 Ter inzage legging van de informatie
14-05-2003 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
13-06-2004 Kennisgeving MER
13-06-2004 Ter inzage legging MER
23-09-2004 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing

Opmerkingen bij de advisering

 

In het richtlijnenadvies vraagt de Commissie met name aandacht voor de verkeersaspecten, de wateraspecten en de natuuraspecten. Geadviseerd wordt het reeds opgestelde masterplan te onderwerpen aan een vijftal thematische optimalisaties en vervolgens alternatieven te ontwikkelen.

De Commissie is van oordeel dat het MER voldoende informatie bevat om het milieubelang een volwaardige plaats te kunnen geven in de besluitvorming. De Commissie heeft aanbevelingen voor de samenvatting en op het gebied van de ecologie, de waterhuishouding, het verkeer en het ophoogzand.

 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. ir. Bart Brorens
drs. Robert Jan Jonker
ir. Joep Lax
drs. Jacques Leemans

Voorzitter: dr. ir. Gerrit Blom
Werkgroepsecretaris: ir. Henri de Brabander

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Delft

Bevoegd gezag
Delft

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D11.3 tot 1-4-2011: Bedrijventerrein >= 75ha: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 26 mei 2021