1338. Westergasfabriek Amsterdam

Inrichting van het Westergasfabriekterrein met een primaire recreatieve functie, naast het ruimte bieden aan diverse functies op het gebied van kunst en cultuur in combinatie met een groene parkfunctie.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
27-02-2003 Datum kennisgeving
23-04-2003 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
08-04-2004 Datum kennisgeving
09-06-2004 Advies uitgebracht
Toetsing

Opmerkingen bij de advisering

Op 18 september 2002 heeft de Raad van State goedkeuring onthouden aan het plandeel met de bestemming ‘Recreatieve doeleinden’ van het Bestemmingsplan Westerpark ABC uit 2000. De m.e.r. wordt nu uitgevoerd voor het deel van het bestemmingsplan waaraan goedkeuring is onthouden. 

In het toetsingadvies oordeelt concludeert de Commissie dat in het MER de essentiële informatie aanwezig is. De Commissie heeft aanbevelingen op het gebied van verkeer, verkeersgeluid en het geluid van de activiteiten.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. T.R. Knottnerus
dhr. ir. J.E.M. Lax
dhr. ing. B.P.A. Peters
dhr. ir. K.A.A. van der Spek

Voorzitter van de werkgroep: dhr. mr. F.W.R. Evers
Secretaris van de werkgroep: dhr. ir. H.G. de Brabander

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
projectburo Westergasfabriek

Bevoegd gezag
stadsdeelraad Westerpark

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland

Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C10.1 tot 1-4-2011: Recreatieve voorziening >= 500.000 bezoekers per jaar, >= 50ha, of 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018