1319. Vernieuwend duurzaam Bedrijventerrein Moerdijkse Hoek

Ontwikkeling op de locatie Moerdijkse Hoek van een bruto 600 hectare groot bedrijventerrein.  

Procedure en adviezen

Richtlijnen
29-11-2002 Datum kennisgeving
29-11-2002 Ter inzage legging van de informatie
21-02-2003 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Advies voor richtlijnen II
Richtlijnen 1e aanvulling op de startnotitie
29-05-2004 Datum kennisgeving
29-05-2004 Ter inzage legging van de informatie
02-08-2004 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen 1e aanvulling startnotitie
Richtlijnen 2e aanvulling op de startnotitie
18-02-2005 Datum kennisgeving
18-02-2005 Ter inzage legging van de informatie
21-04-2005 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen 2e aanvulling startnotitie

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie geeft in dit advies aanbevelingen voor de uitwerking in het MER, die een aanvulling zijn op de aanbevelingen gedaan in haar eerdere richtlijnenadvies uitgebracht op 21 februari 2003 en 2 augustus 2004.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. ir. Bart Brorens
ir. Henk Buijtenhek
ir. Pieter Janse
ir. Wim Keijsers
dr. Kees Leidelmeijer
drs. ing. Leo Oprel
drs. Léon Partouns
ing. Rob Vogel
dr. Rob Weterings
drs. Gerrit de Zoeten

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: dr. Geert Draaijers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Noord-Brabant

Bevoegd gezag
Noord-Brabant

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D11.3 tot 1-4-2011: Bedrijventerrein >= 75ha: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 15 nov 2018