1296. Golfbaan Son en Breugel

Aanleg van een golfbaan met 9 holes.   

Procedure en adviezen

Beoordeling
22-10-2002 Adviesaanvraag
29-11-2002 Advies uitgebracht
Beoordelingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie concludeert op inhoudelijke gronden dat er geen bijzondere omstandigheden zijn die noodzaken tot het volgen van een m.e.r.-procedure. 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dhr. ir. K.A.A. van der Spek
dhr. ir. R.F. de Vries

Voorzitter: mw. drs. J.G.M. van Rhijn
Werkgroepsecretaris: dhr. drs. M.P. Laeven

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Golfclub Son en Breugel

Bevoegd gezag
Son en Breugel

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D10.2 tot 1-4-2011: Golfbaan >= 25ha of >= 10ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 31 aug 2007