1290. Woningbouwlocatie Polderwijk Zeewolde

  woningbouw met bijbehorende ruimte voor bedrijven, groen, recreatie en voorzieningen   het realiseren van woonwijk Polderwijk: de bouw van 3000 woningen in 10 tot 12 jaar, en daarnaast ruimte voor bedrijven, groen, recreatie en voorzieningen.    

Procedure en adviezen

Richtlijnen
11-09-2002 Ter inzage legging van de informatie
11-09-2002 Datum kennisgeving
25-11-2002 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
10-12-2003 Ter inzage legging MER
10-12-2003 Kennisgeving MER
23-02-2004 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing

Opmerkingen bij de advisering

In het toetsingsadvies concludeert de Commissie dat door Polderwijk en/of ander initiatieven sprake kan zijn van significante gevolgen voor het Vogelrichtlijngebied Wolderwijd en dat daarom een passende beoordeling aan de orde kan zijn. Veder doet de Commissie aanbeveling op het gebied van de samenhang in abstractieniveau tussen MER en bestemmingsplan, de woningdichtheden van Polderwijk en het evaluatieprogramma. 

 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. dr. F.H. Everts
mw. ir. Y.C. Feddes
dhr. ir. G.J. Hellinga
mw. ir. L.J.G. Tummers
dhr. ing. R.L. Vogel

Voorzitter van de werkgroep: mw. drs. J.G.M. van Rhijn
Werkgroepsecretaris: dhr. ir. H.G. de Brabander

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Zeewolde

Bevoegd gezag
Zeewolde

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Flevoland

Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C11.1 tot 1-4-2011: Bouw >= 4000 woningen binnen, of >= 2000 woningen buiten bebouwde kom

Bijgewerkt op: 10 jul 2018