1289. Eurofrys freetime- en funcenter Drachten-Noord

De gemeente Smallingerland en MBVN Projectbouw hebben het voornemen aan de noordzijde van Drachten het “Eurofrys Freetime en Funcenter” te ontwikkelen met toeristisch recreatieve voorzieningen en detailhandel. Vanwege het verwachte bezoekersaantal van ruim 1 miljoen per jaar wordt ter onderbouwing van de besluitvorming over het bestemmingsplan de procedure van milieueffectrapportage (m.e.r.) gevolgd.     

Procedure en adviezen

Richtlijnen
16-09-2002 Datum kennisgeving
16-09-2002 Ter inzage legging van de informatie
11-11-2002 Advies uitgebracht
Richtlijnen

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie adviseert in het MER met name in te gaan op:

  • de onderbouwing van de omvang en invulling van het centrum;
  • de raming van het aantal bezoekers en de vertaling daarvan naar verkeer- en vervoersstromen op verschillende tijdstippen; afzetten van de uitkomsten van de ramingen tegen de geplande (infrastructurele) voorzieningen;
  • beschouwing van mogelijke varianten voor de opzet, de ontsluiting en het ontwerp van het complex;
  • beoordeling van deze varianten; aangeven in duidelijke kaarten, afbeeldingen en beschrijvingen van voorkeursalternatief en meest milieuvriendelijk alternatief.

Na de richtlijnenfase is niets meer vernomen over het project.

 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Joep Lax
ing. Veenendaal
ir. Eric Zinger

Voorzitter: drs. Hans Ouwerkerk
Werkgroepsecretaris: drs. Marja van Eck

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Smallingerland

Bevoegd gezag
Smallingerland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Friesland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C10.1 tot 1-4-2011: Recreatieve voorziening >= 500.000 bezoekers per jaar, >= 50ha, of 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018