1284. Bedrijventerrein Kloosterstraat 's-Hertogenbosch

realisatie van een bedrijventerrein van netto 100 ha in het gebied Kloosterstraat tussen de rijksweg A2, de Bossche Baan, de Keerdijk rond Den Dungen en de Zuid-Willemsvaart. De locatie zal ruimte moeten bieden aan moderne industrie, groothandel, zakelijke dienstverlening en toeleverende bedrijven. De start van de uitgifte van kavels is gepland voor 2005 en de uitgifte zal tien jaar duren.     

Procedure en adviezen

Richtlijnen
26-08-2002 Datum kennisgeving
26-08-2002 Ter inzage legging van de informatie
01-11-2002 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Advies voor richtlijnen

Opmerkingen bij de advisering

 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Gert Jan Baaijens
ir. Jan Adriaan Nuesink
drs. Klaas-Jan Wardenaar
ir. Jaap de Zeeuw

Voorzitter: dr. ir. Joseph Geerards
Werkgroepsecretaris: drs. Bauk Rademaker

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
's-Hertogenbosch

Bevoegd gezag
's-Hertogenbosch

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C11.2 tot 1-4-2011: Aanleg bedrijventerrein >= 150ha

Bijgewerkt op: 10 jul 2018