128. Ruilverkaveling (HELP) Melderslo

Destijds artikel 41o van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne; inmiddels Wet milieubeheer artikel 7.15.  

Procedure en adviezen

Toetsing
03-12-1987 Toetsingsadvies uitgebracht
Toestingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De ervaring met dit project vormde mede de basis voor een advies aan de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij ten aanzien van de m.e.r.-plicht bij landinrichtingsprojecten (zie project 278).

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. van Broekhuizen
ir. Colenbrander
prof. dr. ir. van Lier
dr. Paul Opdam
dr. Jacques de Smidt
ir. Steenvoorden
dr. de Veer

Voorzitter: dr. Hans Cohen
Werkgroepsecretaris: drs. Martha Buitenkamp

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Landinrichtingsdienst

Bevoegd gezag
Landinrichtingsdienst

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
006 Géén m.e.r., wel advies van Commissie gevraagd

Bijgewerkt op: 17 dec 2018