1278. Bedrijventerrein Hogekant en plangebied Poort, Almere

realiseren van woningbouw, bedrijventerreinen, een multifunctioneel sport- en leisurecentrum en een jachthaven   

Procedure en adviezen

Toetsing
18-11-2002 Kennisgeving MER
18-11-2002 Ter inzage legging MER
24-01-2003 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing

Opmerkingen bij de advisering

Dit project betreft een herhaling van een reeds eerder uitgevoerde m.e.r.-procedure (project 922) en is door middel van een zogenaamde 7.16 Wm-procedure afgehandeld. 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. drs. J.W.M. Kuijpers
dhr. ir. J.E.M. Lax
dhr. prof.dr.ir. F.M. Maas
mw. dr. A.H. Prins

Voorzitter van de werkgroep: dhr. dr. D.K.J. Tommel
Werkgroepsecretaris: dhr. mr. S. Pieters

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Almere

Bevoegd gezag
Almere

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Flevoland

Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C10.1 tot 1-4-2011: Recreatieve voorziening >= 500.000 bezoekers per jaar, >= 50ha, of 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding
C10.3 tot 1-4-2011: Jachthaven met >= 500 ligplaatsen of >= 250 in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding
C11.1 tot 1-4-2011: Bouw >= 4000 woningen binnen, of >= 2000 woningen buiten bebouwde kom
C11.2 tot 1-4-2011: Aanleg bedrijventerrein >= 150ha

Bijgewerkt op: 10 jul 2018