1272. Elektriciteitscentrale in het Sloegebied (Zeeland)

Bouw en exploitatie van een gasgestookte elektriciteitscentrale van circa 800 MWe in het haven- en industriegebied Vlissingen-Oost (kortweg Sloegebied)

Procedure en adviezen

Richtlijnen
03-07-2002 Datum kennisgeving
03-07-2002 Ter inzage legging van de informatie
10-09-2002 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
vastgestelde richtlijnen
Toetsing
24-06-2004 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
24-06-2004 Kennisgeving MER
24-06-2004 Ter inzage legging MER
25-08-2004 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Het grootste deel van de geproduceerde elektriciteit zal fysiek worden afgenomen door de lokale verbruikers zoals aluminiumproducent Pechiney Nederland B.V. en de chemische industrie Thermphos, in totaal naar verwachting circa 70%. In het MER worden de verschillende milieueffecten duidelijk beschreven.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Jack Balendonck
ir. ing. Balthasar Klimbie
dr. Marcel Weeda

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: mr. Steven Pieters

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Delta Energy B.V.

Bevoegd gezag
Zeeland
Rijkswaterstaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zeeland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C22.1 tot 1-4-2011: Oprichting energiecentrale (geen kerncentrale) >= 300megawatt per jaar

Bijgewerkt op: 30 jan 2008