1271. Verplaatsingsgebied Goedereede, De Klepperstee

Het voornemen betreft het realiseren van een gebied voor verblijfsrecreatie van 49 hectare in gevoelig gebied. Met daarbij het verplaatsen van een aantal toeristisch/recreatieve activiteiten naar een nieuw gebied, met uitbreidingsmogelijkheden voor die verplaatste bedrijven.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
14-06-2002 Datum kennisgeving
14-06-2002 Ter inzage legging van de informatie
08-08-2002 Advies uitgebracht
Richtlijnen a
21-05-2007 Datum kennisgeving
21-05-2007 Ter inzage legging van de informatie
24-07-2007 Advies uitgebracht
Aanvullend advies voor richtlijnen
Toetsing
26-03-2008 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
27-03-2008 Kennisgeving MER
27-03-2008 Ter inzage legging MER
09-06-2008 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Het MER is door de Commissie getoetst en de Commissie is van mening dat alle essentiƫle informatie in het MER aanwezig is.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Roel van Aalderen
drs. Frank Saris
ir. Jan Termorshuizen
ing. Rob Vogel

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: mr. Steven Pieters

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Goedereede (IS NU GEMEENTE GOEREE-OVERFLAKKEE )

Bevoegd gezag
Gemeente Goedereede (IS NU GEMEENTE GOEREE-OVERFLAKKEE )

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorieƫn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C10.1 tot 1-4-2011: Recreatieve voorziening >= 500.000 bezoekers per jaar, >= 50ha, of 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018