1264. Thermische verwerking van ONF brandstof in wervelbedketel te Wijster

Het thermisch verwerken van een opgewerkt residu uit de mechanische voorscheiding van huishoudelijk en bedrijfsafval, de zogenaamde Organische Natte Fractie (ONF) in een nieuw te bouwen wervelbedketel. Het betreft circa 125.000 ton per jaar.        

Procedure en adviezen

Richtlijnen
29-05-2002 Datum kennisgeving
29-05-2002 Ter inzage legging van de informatie
16-07-2002 Advies uitgebracht
Richtlijnen

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie vraagt met name aandacht voor de samenstelling van de input, rendementseis van het LAP, rookgasreiniging en de samenvatting. 

Op 27 augustus 2004 maakte Essent bekend dat het niet waarschijnlijk is dat het initiatief, zoals beschreven in de startnotitie uiteindelijk nodig zal zijn.

In de startnotitie was aangegeven dat de wervelbedoven een achtervangoptie is voor de verwerking van ONF dat vrijkomt in de scheidingsinstallatie van de GAVI. Inmiddels kan door technische aanpassingen meer en meer ONF worden meeverbrand in de huidige ovens van de GAVI. Een ander deel van de ONF wordt biologisch gedroogd en extern afgezet. Zoals de situatie zich laat aanzien zal binnen afzienbare termijn voor het grootste deel van de ONF een beleidsconforme verwerking zijn gerealiseerd. Dit maakt dat het niet waarschijnlijk is dat er ooit een verbrandingsinstallatie nodig zal zijn voor het resterende ONF. Bovendien beschikt de GAVI na uitbreiding met een 4e en 5e verbrandingsoven (project 1347) over voldoende thermische ruimte om zo nodig het resterende ONF mee te verbranden.

 

 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Geert Bergsma
ing. Ina Boschloo
ir. Geert Cuperus

Voorzitter: dr. Dick Tommel
Werkgroepsecretaris: dr. Nicole van Buren

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Essent Milieu Wijster

Bevoegd gezag
Drenthe

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Drenthe


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C18.4 tot 1-4-2011: Niet-gevaarlijk afval: verbranden of chemisch behandelen van >= 100ton per dag

Bijgewerkt op: 08 nov 2018