1263. Entertainment Center Deventer

De realisatie van een entertainment complex met indoor ski- en snowboardbaan en andere sport- en recreatievoorzieningen. Het complex dat een vloeroppervlakte van ca. 15.500 m2 zal beslaan, is gepland aan de Holterweg ten westen van het huidige parkeerterrein van de Scheg in Deventer.     

Procedure en adviezen

Richtlijnen
29-05-2002 Datum kennisgeving
29-05-2002 Ter inzage legging van de informatie
14-08-2002 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
05-06-2003 Kennisgeving MER
05-06-2003 Ter inzage legging MER
12-09-2003 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Joep Lax
drs. Harry Snel
drs. Gerrit de Zoeten

Voorzitter: ir. Aad van der Velden
Werkgroepsecretaris: drs. Bauk Rademaker

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Jesse Special Products

Bevoegd gezag
Deventer

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D10.1 tot 1-4-2011: Recreatieve voorziening >= 250.000 bezoekers per jaar, >= 25ha, of 10ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 26 mei 2021