1254. Golfbaan Hildenberg te Appelscha

Het ontwikkelen van een 9 holes golfbaan.   

Procedure en adviezen

Beoordeling
07-05-2002 Adviesaanvraag
20-06-2002 Advies uitgebracht
Beoordelingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie concludeert op inhoudelijke gronden dat er geen bijzondere omstandigheden zijn die noodzaken tot het volgen van een m.e.r.-procedure. Daarbij dient wel aan de voorwaarden voldaan te worden dat de vijvers ondiep worden aangelegd en dat geen ondoorlaatbare lagen worden aangetast en beregend wordt met intern water. Als dit toch gebeurt adviseert de Commissie om wel m.e.r. te doorlopen. 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Roel van Aalderen
dr. Henk Everts
ir. Ton van der Maarel

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: dr. Nicole van Buren

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Macobouw projectontwikkeling bv

Bevoegd gezag
Ooststelingwerf

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Friesland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D10.2 tot 1-4-2011: Golfbaan >= 25ha of >= 10ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018