1253. Recreatieplas 't Waal te Houten

aanleg van een recreatieplas in de uiterwaarden van de Lek in de gemeente Houten gecombineerd met zandwinning met een capaciteit van ca. 1,9 miljoen ton industriezand en 1,4 miljoen m3 ophoogzand 

Procedure en adviezen

Richtlijnen
08-05-2002 Datum kennisgeving
04-07-2002 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
15-05-2003 Datum kennisgeving
Toetsing a
21-07-2003 Datum kennisgeving
25-08-2003 Advies uitgebracht
Toetsing a

Opmerkingen bij de advisering

Het Recreatieschap Stichtse Groenlanden heeft het voornemen een recreatieplas aan te leggen in een uiterwaard aan de noordoever van de rivier de Lek in de gemeente Houten en dit te combineren met zandwinning. Er zal ca. 1,9 miljoen ton industriezand en 1,4 miljoen m3 ophoogzand gewonnen worden. De oevers van de plas worden ingericht voor recreatief gebruik en natuurontwikkeling. 

De Commissie geeft in haar toetsingsadvies van aug 2003 aan dat het MER met de aanvulling voldoende informatie geeft voor de besluitvorming. Het MER gaf naar haar mening aanvankelijk onvoldoende informatie over:

  • het waarborgen van de veiligheid van de dijk;
  • en de consequenties voor de waterhuishouding binnendijks en te treffen maatregelen.
De aanvulling voorziet hierin. In de aanvulling wordt tevens ingegaan op enkele andere opmerkingen van de Commissie, namelijk over:

  • de zeer beperkte invulling die in het MER gegeven is aan twee (mogelijk) milieuvriendelijke varianten uit de richtlijnen, namelijk een variant waarin de plas na aanleg wordt afgesloten van de dode arm van de Lek en het uitwerken van varianten voor de zonering tussen recreatie en natuur;
  • de beplanting en het graslandbeheer in de natuurzone;
  • de veiligheid van zwemmers bij de aanleg.
In het voorjaar van 2004 wordt een besluit over het bestemmingsplan verwacht.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. A.P.H.M. Boonman
dhr. ir. R.F. de Vries
dhr. ing. J.G. Westerhoven

Voorzitter van de werkgroep: mw. drs. J.G.M. van Rhijn
Secretaris van de werkgroep: mw. ir. V.J.H.M. ten Holder

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Recreatieschap Stichtse Groenlanden

Bevoegd gezag
Houten

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Utrecht

Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D10.1 tot 1-4-2011: Recreatieve voorziening >= 250.000 bezoekers per jaar, >= 25ha, of 10ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018