1250. Vergassings- en verbrandingsinstallatie te Terneuzen

De oprichting van een inrichting voor de vergassing en verbranding van 31.500 ton (gevaarlijk) afval bestaande uit slibben, indampresidu fotografisch afval, KWD-afval en restfracties van bouw- en sloopafval.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
02-05-2002 Datum kennisgeving
02-05-2002 Ter inzage legging van de informatie
03-07-2002 Advies uitgebracht
Richtlijnen

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie vraagt gezien de gekozen technologie en combinatie van te verwerken afvalstoffen bijzondere aandacht in het MER voor de onderbouwing van de doelmatigheid van het initiatief en de milieueffecten die de gekozen technologie met zich meebrengt ten opzichte van andere mogelijke verwerkingstechnieken

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Geert Cuperus
ing. Albert Dragt
ir. Huub Stassen

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: ir. Eelco Bots

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Verstraeten Verbrugge Groep

Bevoegd gezag
Zeeland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zeeland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D18.1 tot 1-4-2011: Niet-gevaarlijk afval: verbranden of chemisch behandelen van > 50ton per dag

Bijgewerkt op: 10 jul 2018