1245. Omlegging provinciale weg Baarle

Het voornemen behelst de omlegging van de provinciale weg in Baarle om problemen ten aanzien van de verkeersveiligheid, congestie en leefbaarheid op te lossen.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
08-04-2002 Datum kennisgeving
08-04-2002 Ter inzage legging van de informatie
14-06-2002 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
27-08-2004 Kennisgeving MER
27-08-2004 Ter inzage legging MER
Toetsing a
01-04-2005 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing a

Opmerkingen bij de advisering

Op verzoek van de gemeente is tijdens de toetsing de advisering opgeschort zodat de gemeente de vragen die bij de Commissie leefden met betrekking tot het noordelijke deel van de omlegging schriftelijk kon beantwoorden. In deze aanvulling is extra aandacht besteed aan de noodzaak, de gevolgen en de nevendoelen van de noordelijke tak. Ook heeft de Commissie gevraagd om de beschikbare kwantitatieve gegevens over de luchtkwaliteit (fijn stof). Deze zijn als bijlage bij het toetsingadvies opgenomen. In het toetsingsadvies heeft de Commissie naast opmerkingen en aanbevelingen over bovengenoemde twee onderwerpen ook opmerkingen en aanbevelingen opgenomen over de detaillering van het MER, de verkeersveiligheid, het landbouwverkeer en de natuurcompensatie. 

 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Hans de Mars
ing. Paul Peeters
ir. Kuindert van der Spek

Voorzitter: dr. Dick Tommel
Werkgroepsecretaris: ir. Henri de Brabander

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Noord-Brabant

Bevoegd gezag
Baarle-Nassau

Overige gegevens

Gebied: Belgium; Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C01.5 tot 1-4-2011: Verbreding van auto(snel)weg of andere weg >= 10km, of ombouw andere weg tot auto(snel)weg

Bijgewerkt op: 10 jul 2018