1244. Windenergieproject Jacobswoude

aanleg van een windpark langs de provinciale weg N207 

Procedure en adviezen

Richtlijnen
03-04-2002 Ter inzage legging van de informatie
03-04-2002 Datum kennisgeving
25-06-2002 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
24-03-2004 Kennisgeving MER
24-03-2004 Ter inzage legging MER
Toetsing a
15-07-2004 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing a

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie is van oordeel dat de essentiële informatie in het MER en de aanvulling daarop aanwezig is.  

 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. drs. ing. A. van Beek
dhr. ir. H. Dijkstra
dhr. ing. R.P.M. Jansen
dhr. ing. R.L. Vogel

Voorzitter van de werkgroep: mw. drs. L. van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: dhr. mr. S. Pieters

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
CVW Coƶperatieve Vereniging Windmolengroep Jacobswoude

Bevoegd gezag
Jacobswoude

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorieƫn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D22.2 tot 1-4-2011: Windenergieopwekking >= 10megawatt per jaar of >= 10 molens

Bijgewerkt op: 10 jul 2018