1242. Vernieuwing Bijlmermeer

De bouw van 7.450 woningen, alsmede de uitbreiding van het winkel- en kantooroppervlak en andere voorzieningen, het Bijlmerpark zal worden ontwikkeld tot een stadspark met sportvoorzieningen en een natuurpark.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
21-03-2002 Datum kennisgeving
21-03-2002 Ter inzage legging van de informatie
21-05-2002 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
08-01-2003 Kennisgeving MER
08-01-2003 Ter inzage legging MER
Toetsing a
28-03-2003 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing a

Opmerkingen bij de advisering

Bij de toetsing van het MER heeft de Commissie geconstateerd dat er sprake is van een aantal essentiële tekortkomingen in het MER ten aanzien van het meest milieuvriendelijke alternatief (mma). Hierover heeft op 19 februari 2003 een deskundigenoverleg plaatsgehad tussen het bevoegde gezag, de initiatiefnemer en de Commissie. Tijdens dit overleg heeft de initiatiefnemer een aantal vragen mondeling en schriftelijk toegelicht en is afgesproken dat er een aanvulling op het MER opgesteld zal worden. Het advies van de Commissie is enkele weken opgeschort zodat de aanvullende informatie bij het toetsingsadvies betrokken kon worden. Op 10 maart 2003 heeft de Commissie een schriftelijke aanvulling op het MER ontvangen. Deze aanvullende informatie heeft niet ter inzage gelegen en de Commissie heeft geadviseerd dit alsnog te doen.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Frans Claessen
ir. Frans de Haas
ir. Gerard Jan Hellinga
dr. Kees Leidelmeijer
ir. Jan Termorshuizen

Voorzitter: dr. ir. Gerrit Blom
Werkgroepsecretaris: drs. Bauk Rademaker

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Projectbureau Vernieuwing Bijlmermeer

Bevoegd gezag
gemeente Amsterdam

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C11.1 tot 1-4-2011: Bouw >= 4000 woningen binnen, of >= 2000 woningen buiten bebouwde kom

Bijgewerkt op: 23 dec 2020