1235. Uitbreiding afvalverbrandingsinstallatie Amsterdam (AVI Australiƫhavenweg)

Uitbreiding van de bestaande afvalverbrandingscapaciteit met 500.000 ton   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
28-02-2002 Datum kennisgeving
08-05-2002 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
27-02-2003 Datum kennisgeving
14-04-2003 Advies uitgebracht
Toetsing

Opmerkingen bij de advisering

De uitbreiding bestaat uit een roosteroven waarin het afval integraal verbrand wordt. Door toepassing van voor AVI’s nieuwe technieken hoopt de initiatiefnemer een elektrisch rendement van 31,3% te bereiken

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ir. J.G. Cuperus
dhr. dr.ir. H. Harssema
dhr. prof.dr. L. Lijklema

Voorzitter van de werkgroep: dhr. dr. D.K.J. Tommel
Secretaris van de werkgroep: mw. ir. J.M. Bremmer

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeentelijke Dienst Afvalverwerking

Bevoegd gezag
Noord-Holland
Rijkswaterstaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland

Categorieƫn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C18.2 tot 1-4-2011: Oprichten inrichting voor gevaarlijk afval: verbranden, chemisch behandelen, storten of in de ondergrond brengen

Bijgewerkt op: 10 jul 2018