1225. Uitbreiding productiecapaciteit Aluchemie te Rotterdam

Het betreft een uitbreiding met een zevende bakoven om de productiecapaciteit van koolstofanoden voor de aluminiumindustrie met 110 kton/jaar te vergroten.     

Procedure en adviezen

Richtlijnen
16-01-2002 Datum kennisgeving
16-01-2002 Ter inzage legging van de informatie
15-03-2002 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
02-10-2002 Kennisgeving MER
02-10-2002 Ter inzage legging MER
29-11-2002 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing

Opmerkingen bij de advisering

Na lezing van het MER heeft de Commissie om toelichting gevraagd en gekregen over een aantal onduidelijkheden. 

 

De Commissie is van oordeel dat de essentiële informatie in het MER samen met de toelichting aanwezig is om het milieu een volwaardige plaats te kunnen geven in de besluitvorming.

 

Zij doet aanbevelingen om:

  • de omstandigheden in de afgasleiding/ringleiding door monitoring te vervolgen, zodat na analyse van de verkregen informatie eventueel verdere procesverbeteringen kunnen worden doorgevoerd om het aantal ringleidingbranden te minimaliseren;
  • de operationele betrouwbaarheid van het nieuwe rookgasreinigingssysteem en het verwijderingsrendement ten aanzien van met name geuremissies te monitoren, te evalueren en verder te optimaliseren;
  • afspraken/handhavingseisen overeen te komen voor abnormale procescondities.
 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Cor Coenrady
ir. Dick Jansen
dr. ir. Bart Notebaart

Voorzitter: ir. Aad van der Velden
Werkgroepsecretaris: ir. Romke Seijffers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Aluminium & Chemie Rotterdam B.V.

Bevoegd gezag
Provincie Zuid-Holland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D34.5 tot 1-4-2011: Overige chemische producten vervaardigen >= 50.000ton per jaar

Bijgewerkt op: 10 jul 2018