1223. Herontwikkeling recreatieterrein Naarderbos

Procedure en adviezen

Richtlijnen
20-12-2001 Datum kennisgeving
20-12-2001 Ter inzage legging van de informatie
13-02-2002 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
30-09-2002 Kennisgeving MER
30-09-2002 Ter inzage legging MER
Toetsing
Toetsing a
14-01-2003 Toetsingsadvies uitgebracht

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. dr. A. Barendregt
dhr. drs. N.M. de Rooij
dhr. ir. K.A.A. van der Spek
dhr. ing. A. Vrielink

Voorzitter van de werkgroep: mw. drs. L. van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: dhr. ir. H.G. de Brabander

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Grontmij
NV Afvalzorg

Bevoegd gezag
Naarden

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland

Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C10.2 tot 1-4-2011: Golfbaan >= 50ha of >= 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018