1221. Magnesiumfabriek Antheus industrieterrein Oosterhorn Delfzijl

De initiatiefnemer heeft het voornemen een inrichting te realiseren voor de productie van magnesium op het industrieterrein Oosterhorn te Delfzijl. Bij de productie van magnesium zal gelijktijdig chloor worden geproduceerd. De capaciteit waarvoor vergunningen worden aangevraagd is 60.000 ton magnesium en 180.000 ton chloor per jaar.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
14-12-2001 Datum kennisgeving
14-12-2001 Ter inzage legging van de informatie
05-03-2002 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen

Opmerkingen bij de advisering

geen

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

prof. dr. Ben Ale
ir. Jan Willem Assink
ing. Wim Been

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: drs. Minette Kits Nieuwenkamp

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Antheus Magnesium BV

Bevoegd gezag
Groningen
Rijkswaterstaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Groningen


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C21.4 tot 1-4-2011: Winning ruwe nonferrometalen, metallurgische, chemische of elektrolytische productie
C21.6 tot 1-4-2011: Oprichting geïntegreerde chemische installatie

Bijgewerkt op: 10 jul 2018