1220. Aanwijzing luchthaven Lelystad fase 2

Dit initiatief betreft een uitbreiding van Luchthaven Lelystad door verlenging van de hoofdbaan en de aanleg van een parallelle grasbaan, en vergroting van de Ke en BKL-zones.    

Procedure en adviezen

Richtlijnen
11-12-2001 Datum kennisgeving
11-12-2001 Ter inzage legging van de informatie
26-02-2002 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen

Opmerkingen bij de advisering

De geluidszonering moet voor de korte termijn wettelijk gezien nog worden ingevuld volgens het vigerende normenstelsel (uitgaande van Ke en BKL). Omdat de zonering voor onbepaalde tijd wordt vastgesteld, zal echter rekening gehouden moeten worden met de consequenties en implicaties van (te verwachten) ontwikkelingen op het gebied van regelgeving en beleidskader.

De Commissie adviseert om naast de wettelijke 35 Ke-zone en de 47 BKL-zone de hinder ook te bepalen volgens de nieuwe geluidsmaat Lden en door middel van noise maps (conform de Europese richtlijn voor omgevingsgeluid), met aandacht voor de zonerings- en handhavingsregels.

 


 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

prof. dr. Ben Ale
dr. ir. Boone
Grove
drs. Adrie de Jong
dr. Kees Leidelmeijer

Voorzitter: ir. Niek Ketting
Werkgroepsecretaris: drs. Marc Laeven

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
N.V. Luchthaven lelystad

Bevoegd gezag
Rijkswaterstaat
Ministerie van Volkhv., R.O. en Milieubeheer

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Flevoland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C06.2 tot 1-4-2011: Wijziging in inrichting of intensivering gebruik luchtvaartterrein (voor Schiphol inclusief luchtverkeerswegen)

Bijgewerkt op: 15 jan 2008