122. Woningbouwlocatie Amsterdam Nieuw-Oost, 1e fase (IJburg)

Amsterdam wil land aanwinnen in het IJmeer van circa 330 ha voor de bouw van een nieuw stads deel met ongeveer 8.500 woningen en de aanleg van een jachthaven met ongeveer 500 ligplaatsen.     

Procedure en adviezen

Richtlijnen
05-04-1990 Datum kennisgeving
05-04-1990 Ter inzage legging van de informatie
07-06-1990 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsingsadvies
Toetsing
22-10-1994 Kennisgeving MER
22-10-1994 Ter inzage legging MER
13-01-1995 Toetsingsadvies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

Voor IJburg tweede fase: zie project 629.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

prof. dr. ir. Eco Bijker
ir. Henk Buijtenhek
Rik Herngreen
drs. Jan Hoogendoorn
ir. Han Lörzing
dr. Heiko Nieboer
ir. Jan Termorshuizen
prof. mr. Wessel

Voorzitter: mr. Jos Staatsen
Werkgroepsecretaris: drs. Jules Scholten

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
gemeente Amsterdam

Bevoegd gezag
gemeente Amsterdam
Noord-Holland
Rijkswaterstaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C10.3 tot 1-4-2011: Jachthaven met >= 500 ligplaatsen of >= 250 in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding
C11.1 tot 1-4-2011: Bouw >= 4000 woningen binnen, of >= 2000 woningen buiten bebouwde kom
C13.0 tot 1-4-2011: Landaanwinning, droogmakerij, indijking >= 200ha
C18.2 tot 1-4-2011: Oprichten inrichting voor gevaarlijk afval: verbranden, chemisch behandelen, storten of in de ondergrond brengen

Bijgewerkt op: 10 jul 2018