122. Woningbouwlocatie Amsterdam Nieuw-Oost, 1e fase (IJburg)

Amsterdam wil land aanwinnen in het IJmeer van circa 330 ha voor de bouw van een nieuw stads deel met ongeveer 8.500 woningen en de aanleg van een jachthaven met ongeveer 500 ligplaatsen.     

Procedure en adviezen

Richtlijnen
05-04-1990 Datum kennisgeving
07-06-1990 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsingsadvies
Toetsing
22-10-1994 Datum kennisgeving
13-01-1995 Advies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

Voor IJburg tweede fase: zie project 629.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ir. H.S. Buijtenhek
dhr. G.F.W. Herngreen
dhr. drs. J.H. Hoogendoorn
dhr. ir. J.A. Lörzing
dhr. dr. H. Nieboer
dhr. ir. J. Termorshuizen
dhr. prof.mr. J. Wessel

Voorzitter van de werkgroep: dhr. mr. A.A.M.F. Staatsen
Secretaris van de werkgroep: dhr. drs. J.J. Scholten

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
gemeente Amsterdam

Bevoegd gezag
gemeente Amsterdam
Noord-Holland
Rijkswaterstaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland

Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C10.3 tot 1-4-2011: Jachthaven met >= 500 ligplaatsen of >= 250 in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding
C13.0 tot 1-4-2011: Landaanwinning, droogmakerij, indijking >= 200ha
C18.2 tot 1-4-2011: Oprichten inrichting voor gevaarlijk afval: verbranden, chemisch behandelen, storten of in de ondergrond brengen
C11.1 tot 1-4-2011: Bouw >= 4000 woningen binnen, of >= 2000 woningen buiten bebouwde kom

Bijgewerkt op: 10 jul 2018