1218. Verbreding N302 (Ganzenweg) te Zeewolde

De Ganzenweg (N302) te Zeewolde wordt voorzien van een tweede rijbaan; hierdoor ontstaat een weg van twee rijbanen met elk 2 stroken, waardoor de status van de Ganzenweg wijzigt in autoweg. Tevens wordt voorzien in de aanleg van een ecoduct.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
28-11-2001 Datum kennisgeving
28-11-2001 Ter inzage legging van de informatie
28-01-2002 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
09-04-2003 Kennisgeving MER
09-04-2003 Ter inzage legging MER
10-06-2003 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing

Opmerkingen bij de advisering

In het toetsingsadvies beveelt de Commissie aan compensatie uit te werken voor de natuurwaarden die worden aangetast door de rijbaanverdubbeling en het omleggen van de Pluvierenweg. De compensatie voor de rijbaanverdubbeling zal niet nodig zijn wanneer de geluidstoename die optreedt bij rijbaanverdubbeling gemitigeerd wordt, bijvoorbeeld door het toepassen van stille wegverharding.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Henk Everts
ir. Jan Adriaan Nuesink
ir. Jan Termorshuizen

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: ir. Henri de Brabander

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Flevoland

Bevoegd gezag
Provincie Flevoland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Flevoland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C01.5 tot 1-4-2011: Verbreding van auto(snel)weg of andere weg >= 10km, of ombouw andere weg tot auto(snel)weg

Bijgewerkt op: 10 jul 2018