1218. Verbreding N302 (Ganzenweg) te Zeewolde

De Ganzenweg (N302) te Zeewolde wordt voorzien van een tweede rijbaan; hierdoor ontstaat een weg van twee rijbanen met elk 2 stroken, waardoor de status van de Ganzenweg wijzigt in autoweg. Tevens wordt voorzien in de aanleg van een ecoduct.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
28-11-2001 Datum kennisgeving
28-01-2002 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
09-04-2003 Datum kennisgeving
10-06-2003 Advies uitgebracht
Toetsing

Opmerkingen bij de advisering

In het toetsingsadvies beveelt de Commissie aan compensatie uit te werken voor de natuurwaarden die worden aangetast door de rijbaanverdubbeling en het omleggen van de Pluvierenweg. De compensatie voor de rijbaanverdubbeling zal niet nodig zijn wanneer de geluidstoename die optreedt bij rijbaanverdubbeling gemitigeerd wordt, bijvoorbeeld door het toepassen van stille wegverharding.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. dr. F.H. Everts
dhr. ir. J.A. Nuesink
dhr. ir. J. Termorshuizen

Voorzitter van de werkgroep: mw. drs. L. van Rijn-Vellekoop
Secretaris van de werkgroep: dhr. ir. H.G. de Brabander

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Flevoland

Bevoegd gezag
Provincie Flevoland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Flevoland

Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C01.5 tot 1-4-2011: Verbreding van auto(snel)weg of andere weg >= 10km, of ombouw andere weg tot auto(snel)weg

Bijgewerkt op: 10 jul 2018