1211. Uitbreiding water treatment bij AVR Chemie te Rotterdam

Uitbreiding van de te accepteren afvalstoffen in een bestaande WaterTreatment-installatie (WT-installatie) voor caustic water.

Procedure en adviezen

Toetsing
14-11-2001 Toetsingsadvies uitgebracht
Richtlijnen
14-11-2001 Datum kennisgeving
14-11-2001 Ter inzage legging van de informatie
10-01-2002 Advies uitgebracht
Richtlijnen

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dhr. ir. J.W. Assink
dhr. ir. H.S. Buijtenhek
dhr. ir. J.C. Wardenaar

Voorzitter: mw. drs. L. van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: dhr. ir. E.A.A. Bots

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
AVR-chemie C.V.

Bevoegd gezag
Provincie Zuid-Holland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D18.3 tot 1-4-2011: Wijzigen van inrichting voor diverse afvalstoffen

Bijgewerkt op: 10 mrt 2010