1210. Aardgaswinning (Blok E18 en F16), in het Nederlandse deel van het Continentale P

Ontwikkeling van het aardgasveld F16-E in de blokken E18 en F16 van het Nederlandse deel van het continentale plat. Het aardgasveld ligt op circa 140 km ten noordnoordwesten van Den Helder. Om het aardgas te kunnen winnen zal gebruik worden gemaakt van bestaande exploratieputten (F16-3 en E18-4) en zullen vijf nieuwe gasproductieputten worden geboord. In een later stadium wordt eventueel gascompressie toegepast en kunnen additionele productieputten worden geboord en aangesloten. In blok F16 zal een bemand hoofdproductieplatform met gasbehandelingsinstallatie (F16-A) worden geïnstalleerd en in blok E18 een satellietplatform (E18-A). Het satellietplatform wordt in principe ontworpen voor onbemande operatie en zal met een aan te leggen pijpleiding en umbilical (verbinding voor de besturing van de installaties) worden verbonden met het hoofdproductieplatform F16-A. Dit platform zal via een nieuw aan te leggen pijpleiding van circa 32 km worden aangesloten op de bestaande NGT-leiding naar de gasbehandelingsinstallatie te Uithuizen. De verwachting van Wintershall is dat de installaties langer dan 20 jaar in operatie zullen zijn. Na afloop van de winning zullen de mijnbouwinstallaties worden verwijderd. 

Procedure en adviezen

Richtlijnen
22-11-2001 Datum kennisgeving
22-11-2001 Ter inzage legging van de informatie
15-01-2002 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
15-12-2004 Kennisgeving MER
15-12-2004 Ter inzage legging MER
21-01-2005 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing

Opmerkingen bij de advisering

De hoofdpunten van het MER zijn lozingen naar zee, kansen op calamiteiten, bewaking van veiligheid en effecten op vogels en onderwaterleven. 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. ir. Jan Böhm
dr. Norbert Dankers
prof. ir. van der Vuurst de Vries

Voorzitter: drs. Hans Ouwerkerk
Werkgroepsecretaris: drs. Marc Laeven

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Wintershall Noordzee B.V.

Bevoegd gezag
Ministerie van Economische Zaken

Overige gegevens

Gebied: Nederland, niet provinciaal ingedeeld gebied


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C17.2 tot 1-4-2011: Winning aardolie of aardgas >= 500ton respectievelijk >= 500.000m3

Bijgewerkt op: 31 aug 2007