1207. Werklandschap A58, Tilburg

De gemeente Tilburg en Gilze en Rijen zijn voornemens een bedrijventerrein te ontwikkelen langs de A58 met een oppervlakte van circa 200 hectare.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
09-11-2001 Datum kennisgeving
09-11-2001 Ter inzage legging van de informatie
10-01-2002 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen

Opmerkingen bij de advisering

Het MER moet onderbouwen waarom de gekozen locatie uit milieuoogpunt een logische en verantwoorde keuze is. De belangrijkste kenmerken van de mogelijke locaties en de (milieu)argumenten die hebben geleid tot de locatiekeuze dienen in het MER te worden beschreven. Het MER dient, ter onderbouwing van de voorgenomen activiteit, tevens een heldere analyse te bevatten van de toekomstige vraag naar bedrijventerreinen in de regio.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Hans de Mars
ing. Paul Peeters
ir. Jaap de Zeeuw

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: ir. Eelco Bots

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gilze en Rijen
Tilburg

Bevoegd gezag
Gilze en Rijen
Tilburg

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C11.2 tot 1-4-2011: Aanleg bedrijventerrein >= 150ha

Bijgewerkt op: 10 jul 2018