1180. Pyrolyse-/vergassingsinstallatie Veendam

Waste Solutions Engineering B.V. in Sittard-Munstergeleen is voornemens een pyrolyse/vergassingsinstallatie op te richten aan de Bilitonweg te Veendam (naast de inrichting van Nedmag Industries BV). De installatie zal in drie lijnen met elk een capaciteit van 55.000 ton, een totaal van 165.000 ton calorische en minerale afvalstoffen verwerken, waarvan maximaal 60.000 ton minerale afvalstromen. De te verwerken afvalstromen (calorisch en mineraal) zullen zowel tot de categorie niet gevaarlijk als gevaarlijk afval behoren.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
01-08-2001 Datum kennisgeving
01-08-2001 Ter inzage legging van de informatie
16-10-2001 Advies uitgebracht
Richtlijnen

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Jan Willem Assink
drs. Harry Croezen
ing. Albert Dragt

Voorzitter: dr. Dick Tommel
Werkgroepsecretaris: drs. Minette Kits Nieuwenkamp

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Waste Solutions Engineering B.V. (WSE)

Bevoegd gezag
Groningen
Rijkswaterstaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Groningen


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C18.2 tot 1-4-2011: Oprichten inrichting voor gevaarlijk afval: verbranden, chemisch behandelen, storten of in de ondergrond brengen
C18.4 tot 1-4-2011: Niet-gevaarlijk afval: verbranden of chemisch behandelen van >= 100ton per dag

Bijgewerkt op: 10 jul 2018