1175. Uitbreiding varkenshouderij Van Gisbergen te Hooge Mierde

Uitbreiding van een inrichting voor het houden van varkens (zeugen).   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
20-06-2001 Ter inzage legging van de informatie
20-06-2001 Datum kennisgeving
27-08-2001 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
09-01-2002 Ter inzage legging MER
09-01-2002 Kennisgeving MER
Toetsing a
09-02-2002 Kennisgeving MER
09-02-2002 Ter inzage legging MER
14-03-2002 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing a

Opmerkingen bij de advisering

Op grond van een rechterlijke uitspraak bleek de uitbreiding van een varkenshouderij met een omvang die groter is dan de drempelwaarde uit de C-lijst van het Besluit m.e.r. te moeten worden beschouwd als de “oprichting van een inrichting”; derhalve is dit voornemen m.e.r.-plichtig. 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ing. H.J.M. Hendriks
dhr. drs. S.R.J. Jansen
dhr. dr.ir. N.W.M. Ogink

Voorzitter van de werkgroep: dhr. prof.dr.ir. D. de Zeeuw
Werkgroepsecretaris: dhr. mr. S. Pieters

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
de heer J.F.M. van Gisbergen

Bevoegd gezag
Reusel-De Mierden

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij, of -houderij: oprichten, wijzigen of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)

Bijgewerkt op: 10 jul 2018