1170. Bedrijventerrein Klaverblad Noordoost Heerenveen

De gemeente wil een nieuw bedrijventerrein van 145 hectare bruto aanleggen ten noorden van de A7.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
06-06-2001 Datum kennisgeving
06-06-2001 Ter inzage legging van de informatie
16-08-2001 Advies uitgebracht
Richtlijnen

Opmerkingen bij de advisering

De procedure is afgebroken, omdat de noodzaak voor de ontwikkeling van het lokale bedrijventerrein verviel. Dit heeft te maken met de ontwikkeling van het IBF Heerenveen (project 2120). De doelstellingen voor de ontwikkeling van Klaverblad Noordoost zijn nu van toepassing op het industrieterrein IBF.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
mw. drs. D. Ginter
dhr. drs. C.C.D.F. van Ree
dhr. ing. R.L. Vogel

Voorzitter van de werkgroep: dhr. dr.ir. G. Blom
Werkgroepsecretaris: dhr. mr. S. Pieters

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Heerenveen

Bevoegd gezag
Heerenveen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Friesland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C11.2 tot 1-4-2011: Aanleg bedrijventerrein >= 150ha

Bijgewerkt op: 10 jul 2018