1164. Productie van primair aluminium bij Aluminium Delfzijl B.V. (Aldel)

uitbreiding van de productie van primair aluminium van 110.000 ton/jaar naar 145.000 ton/jaar.   

Procedure en adviezen

Beoordeling
05-04-2001 Adviesaanvraag
28-05-2001 Advies uitgebracht

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dhr. dr. V.G. Aurich
dhr. ing. W.G. Been
dhr. dr. H.J. Lindeboom

Voorzitter: mw. drs. L. van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: dhr. mr. S. Pieters

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Aluminium Delfzijl B.V.

Bevoegd gezag
Groningen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Groningen


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D21.4 tot 1-4-2011: Wijzigen winning ruwe nonferrometalen met metallurgische, chemische, of elektrolytische procédés, >= 15.000ton smeltcapaciteit

Bijgewerkt op: 10 jul 2018