1162. Uitbreiding uraniumverrijkingscapaciteit Urenco te Almelo

Het voornemen betreft de verrijking van uranium.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
17-04-2001 Datum kennisgeving
17-04-2001 Ter inzage legging van de informatie
11-07-2001 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
07-08-2003 Kennisgeving MER
07-08-2003 Ter inzage legging MER
Toetsing a
01-10-2003 Kennisgeving MER
01-10-2003 Ter inzage legging MER
17-10-2003 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing a

Opmerkingen bij de advisering

Het MER is opgesteld ten behoeve van het besluit over de uitbreiding van de verwerkingscapaciteit van 2800 tot 3500 tSW/jaar (eenheid van verrijkingsarbeid). In een aanvulling op het MER maakt UNL duidelijk hoe bij de huidige opslag van de tails (verarmd uranium) al wordt getracht de straling aan de terreingrens te beperken en welke aanvullende voorzieningen mogelijk zijn, alsmede de effecten daarvan en welke investeringen deze voorzieningen vergen.  

 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Wim Been
dr. ir. Jan Kops
ir. Swanenburg de Veye

Voorzitter: mr. Frans Evers
Werkgroepsecretaris: ir. Frans Dotinga

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Urenco Nederland B.V.

Bevoegd gezag
Ministerie van Volkhv., R.O. en Milieubeheer
Ministerie van Economische Zaken
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D22.5 tot 1-4-2011: Productie of verrijking splijtstoffen: uitbreiden of wijzigen inrichting, vergroting capaciteit >= 500 tSW per jaar

Bijgewerkt op: 10 jul 2018