1162. Uitbreiding uraniumverrijkingscapaciteit Urenco te Almelo

Het voornemen betreft de verrijking van uranium.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
17-04-2001 Datum kennisgeving
11-07-2001 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
07-08-2003 Datum kennisgeving
Toetsing a
01-10-2003 Datum kennisgeving
17-10-2003 Advies uitgebracht
Toetsing a

Opmerkingen bij de advisering

Het MER is opgesteld ten behoeve van het besluit over de uitbreiding van de verwerkingscapaciteit van 2800 tot 3500 tSW/jaar (eenheid van verrijkingsarbeid). In een aanvulling op het MER maakt UNL duidelijk hoe bij de huidige opslag van de tails (verarmd uranium) al wordt getracht de straling aan de terreingrens te beperken en welke aanvullende voorzieningen mogelijk zijn, alsmede de effecten daarvan en welke investeringen deze voorzieningen vergen.  

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. dr.ir. J.A.M.M. Kops
dhr. ir. R.J. Swanenburg de Veye

Voorzitter van de werkgroep: dhr. mr. F.W.R. Evers
Secretaris van de werkgroep: dhr. ir F.D. Dotinga

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Urenco Nederland B.V.

Bevoegd gezag
Ministerie van Economische Zaken
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Ministerie van Volkhv., R.O. en Milieubeheer

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel

Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D22.5 tot 1-4-2011: Productie of verrijking splijtstoffen: uitbreiden of wijzigen inrichting, vergroting capaciteit >= 500 tSW per jaar

Bijgewerkt op: 10 jul 2018