1157. Partiƫle streekplanherziening Kernhem (Ede)

In een partiële wijziging van het Streekplan Gelderland 1996 wordt in een concrete beleidsbeslissing de locatie Kernhem bij Ede aangewezen voor de bouw van 3500 woningen. 

Procedure en adviezen

Toetsing
18-06-2001 Kennisgeving MER
18-06-2001 Ter inzage legging MER
10-08-2001 Toetsingsadvies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

De aanleiding voor de partiële streekplanherziening is de vernietiging van het bestemmingsplan ‘Kernhem’ door de Raad van State, vanwege de afwezigheid van een MER. Het bestemmingsplan geldt op dat moment als het eerste ruimtelijke plan dat woningbouw mogelijk maakt. Kernhem is namelijk in het Streekplan Gelderland 1996 wel aangewezen voor woningbouw, maar dit is niet in een concrete beleidsbeslissing vastgelegd.  

 

De provincie Gelderland heeft daarop besloten in een partiële herziening van het Streekplan Gelderland het gebied Kernhem in een concrete beleidsbeslissing aan te wijzen als woningbouwlocatie. Als onderbouwing van de keuze wordt het MER voor het streekplan, het MER Inrichtingsstudie Ede-Veenendaal (ISEV) uit 1995 gebruikt. In de ‘Projectnotitie Kernhem’ wordt ingegaan op de ontwikkelingen die zich sinds de publicatie van het MER ISEV hebben voorgedaan. De Commissie heeft het MER ISEV en de Projectnotitie Kernhem in samenhang beoordeeld.

 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. John Beijersbergen
drs. Frans Claessen
drs. Jaap Mulder
ir. Kuindert van der Spek
ir. Jan Termorshuizen

Voorzitter: dr. ir. Gerrit Blom
Werkgroepsecretaris: ir. Marijke Bremmer

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gelderland

Bevoegd gezag
Gelderland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorieƫn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C11.1 tot 1-4-2011: Bouw >= 4000 woningen binnen, of >= 2000 woningen buiten bebouwde kom

Bijgewerkt op: 31 aug 2007