1153. Aardgaswinning in de blokken A en B (Nederlands deel continentaal plat)

Ontwikkeling van een aantal kleine offshore gasvelden in de A en B blokken van het Nederlands deel van het continentaal plat. De blokken liggen op ruim 230 km ten noordwesten van Den Helder. Hoewel de gasvelden niet verbonden zijn, is het de intentie van de NAM om de velden als een geheel te ontwikkelen door middel van een verplaatsbaar productieplatform. Het gas zal vanaf deze verplaatsbare installatie per pijpleiding worden getransporteerd naar de NOGAT pijpleiding voor afvoer naar de gasbehandelingsinstallatie te Den Helder, mogelijk via het bestaande platform F3-FB. De 5 kleine, ondiep gelegen gasvelden zullen na elkaar, in periodes van 3 tot 5 jaar geproduceerd worden.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
22-02-2001 Datum kennisgeving
22-02-2001 Ter inzage legging van de informatie
24-04-2001 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen

Opmerkingen bij de advisering

De hoofdpunten voor het MER zijn lozingen naar zee, kansen op calamiteiten, bewaking van veiligheid en effecten op vogels en onderwaterleven.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Wim Been
dr. Norbert Dankers
prof. ir. van der Vuurst de Vries

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: drs. Marc Laeven

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
NAM

Bevoegd gezag
Ministerie van Economische Zaken

Overige gegevens

Gebied: Nederland, niet provinciaal ingedeeld gebied


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C17.2 tot 1-4-2011: Winning aardolie of aardgas >= 500ton respectievelijk >= 500.000m3

Bijgewerkt op: 10 jul 2018