1145. Buitenhaven Bergen op Zoom

de aanleg van een haven voor civiel gebruik voor de binnenscheepvaart           

Procedure en adviezen

Richtlijnen
14-01-2001 Datum kennisgeving
14-01-2001 Ter inzage legging van de informatie
15-03-2001 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
09-03-2003 Kennisgeving MER
09-03-2003 Ter inzage legging MER
06-05-2003 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing

Opmerkingen bij de advisering

naast een beschrijving van de voorgenomen langshaven is gevraagd om aandacht te besteden aan een mogelijk nulplusalternatief, een insteekhaven op de voorgestelde locatie en een langshaven langs de zuidwestelijke zijde van Noordland. 

 

Toetsing

de Commissie komt tot de conclusie dat er geen sprake zal zijn van significante gevolgen voor het Vogelrichtlijngebied Zoommeer.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

prof. dr. ir. Eco Bijker
ir. Casper van der Giessen
ir. Kuindert van der Spek
ing. Rob Vogel

Voorzitter: dr. Dick Tommel
Werkgroepsecretaris: mr. Steven Pieters

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Bergen op Zoom

Bevoegd gezag
Bergen op Zoom

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C04.1 tot 1-4-2011: Aanleg haven, of laad- en lospier voor schepen >= 1350ton

Bijgewerkt op: 22 dec 2020