1145. Buitenhaven Bergen op Zoom

de aanleg van een haven voor civiel gebruik voor de binnenscheepvaart         

Procedure en adviezen

Richtlijnen
14-01-2001 Datum kennisgeving
15-03-2001 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
09-03-2003 Datum kennisgeving
06-05-2003 Advies uitgebracht
Toetsing

Opmerkingen bij de advisering

naast een beschrijving van de voorgenomen langshaven is gevraagd om aandacht te besteden aan een mogelijk nulplusalternatief, een insteekhaven op de voorgestelde locatie en een langshaven langs de zuidwestelijke zijde van Noordland.

Toetsing

de Commissie komt tot de conclusie dat er geen sprake zal zijn van significante gevolgen voor het Vogelrichtlijngebied Zoommeer.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ir. C. van der Giessen
dhr. ir. K.A.A. van der Spek
dhr. ing. R.L. Vogel

Voorzitter van de werkgroep: dhr. dr. D.K.J. Tommel
Secretaris van de werkgroep: dhr. mr. S. Pieters

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Bergen op Zoom

Bevoegd gezag
Bergen op Zoom

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant

Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C04.1 tot 1-4-2011: Aanleg haven, of laad- en lospier voor schepen >= 1350ton

Bijgewerkt op: 10 jul 2018