1137. Ontwikkeling kustzone Almere-Haven

Het verplaatsen en in capaciteit verdubbelen tot 900 ligplaatsen van de bestaande jachthaven voor de kust van Almere-Haven. Dit is onderdeel van een omvangrijker plan dat ook de bouw van 600 tot 800 woningen en een tweetal recreatief/toeristische voorzieningen omvat. Het voornemen wordt buitendijks gerealiseerd, deels op bestaand buitendijks gebied, deels op nieuw op te spuiten land.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
16-12-2000 Datum kennisgeving
14-03-2001 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
03-06-2002 Datum kennisgeving
08-07-2002 Advies uitgebracht
Toetsing

Opmerkingen bij de advisering

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ir. C. van der Giessen
dhr. prof.dr.ir. F.M. Maas
mw. dr. A.H. Prins
dhr. drs. G. de Zoeten

Voorzitter van de werkgroep: dhr. prof.dr.ir. F.M. Maas
Secretaris van de werkgroep: mw. ir. J.M. Bremmer

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Almere

Bevoegd gezag
Almere

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Flevoland

Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C10.3 tot 1-4-2011: Jachthaven met >= 500 ligplaatsen of >= 250 in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018