1137. Ontwikkeling kustzone Almere-Haven

Het verplaatsen en in capaciteit verdubbelen tot 900 ligplaatsen van de bestaande jachthaven voor de kust van Almere-Haven. Dit is onderdeel van een omvangrijker plan dat ook de bouw van 600 tot 800 woningen en een tweetal recreatief/toeristische voorzieningen omvat. Het voornemen wordt buitendijks gerealiseerd, deels op bestaand buitendijks gebied, deels op nieuw op te spuiten land.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
16-12-2000 Datum kennisgeving
16-12-2000 Ter inzage legging van de informatie
14-03-2001 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
03-06-2002 Kennisgeving MER
03-06-2002 Ter inzage legging MER
08-07-2002 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing

Opmerkingen bij de advisering

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Casper van der Giessen
prof. dr. ir. Frans Maas
dr. Diana Prins
drs. Gerrit de Zoeten

Voorzitter: prof. dr. ir. Frans Maas
Werkgroepsecretaris: ir. Marijke Bremmer

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Almere

Bevoegd gezag
Almere

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Flevoland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C10.3 tot 1-4-2011: Jachthaven met >= 500 ligplaatsen of >= 250 in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018