1136. Rioolwaterzuiveringsinstallatie Amsterdam-West

Oprichting van een rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi)

Procedure en adviezen

Richtlijnen
15-11-2000 Datum kennisgeving
15-11-2000 Ter inzage legging van de informatie
01-02-2001 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
20-03-2002 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
20-03-2002 Kennisgeving MER
20-03-2002 Ter inzage legging MER
29-05-2002 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Belangrijk aandachtspunt voor het MER is de samenwerking van de RWZI met andere bedrijven in de omgeving zoals de AVI-Amsterdam. Dat kan belangrijke milieuvoordelen opleveren, bijvoorbeeld in de energiehuishouding, de afvalverwerking en het hergebruik van water. Het MER gaat in voldoende mate in op de mogelijke opties voor samenwerking (‘co-siting’), maar geeft aan dat de meeste van de opties op dit moment praktisch en/of economisch niet te realiseren zijn. Pas als er een nieuwe lijn bij de AVI komt, kunnen een aantal van deze mogelijkheden worden gerealiseerd. De Commissie signaleert dat op dit moment al het initiatief genomen voor een aanzienlijke uitbreiding van de AVI. Dat betekent dat feitelijk op dit moment al nagegaan kan worden in hoeverre bepaalde processtappen aan elkaar gekoppeld kunnen worden om milieuvoordelen te bewerkstelligen. De Commissie doet hiervoor aanbevelingen in het advies.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Carla Anzion
ir. Jan Willem Assink
ir. Henk Buijtenhek
ing. Ruud Jansen
dr. ir. Bram Klapwijk

Voorzitter: dr. ir. Joseph Geerards
Werkgroepsecretaris: drs. Stefan Morel

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht

Bevoegd gezag
Rijkswaterstaat
gemeente Amsterdam

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C18.6 tot 1-4-2011: Afvalwaterreiniging >= 150.000 inwonerequivalenten

Bijgewerkt op: 10 jul 2018