1132. Uitbreiding huisvuilcentrale Alkmaar met een vierde lijn

Een uitbreiding van de bestaande afvalverbrandingsinstallatie met een vierde lijn. De uitbreiding wordt bestemd voor de verbranding van circa 150.000 ton per jaar voorgescheiden bedrijfsafval met een relatief hoge stookwaarde (meer dan 11,5 MJ/kg).   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
26-10-2000 Datum kennisgeving
21-12-2000 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
07-02-2002 Datum kennisgeving
15-04-2002 Advies uitgebracht
Toetsing

Opmerkingen bij de advisering

 • fijn stof.

  1 Zie project nr. 285.

  Betrokken partijen

  Samenstelling van de laatste werkgroep

 • Werkgroeplid
  dhr. dr.ir. F.G. van den Aarsen
  dhr. prof.dr. P.J.H. Builtjes
  dhr. ir. G. Landman

  Voorzitter van de werkgroep: dhr. dr.ir. G. Blom
  Secretaris van de werkgroep: dhr. ir. R.I. Seijffers

  Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

  Initiatiefnemer
  NV Huisvuilcentrale

  Bevoegd gezag
  Hoogheemraadschap Uitwaterende Sluizen Hollands Noorder
  Noord-Holland

  Overige gegevens

  Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland

  Categorie├źn Besluit m.e.r.

  Code Omschrijving
  D18.3 tot 1-4-2011: Wijzigen van inrichting voor diverse afvalstoffen

  Bijgewerkt op: 10 jul 2018