1124. Golfbaan/woningbouw Parc Dordwijkzone-Zuid, Dordrecht

Aanleg en gebruik van een 18 holes golfbaan en de bouw en het gebruik van 180 luxe wooneenheden. 

Procedure en adviezen

Richtlijnen
27-09-2000 Datum kennisgeving
27-09-2000 Ter inzage legging van de informatie
30-11-2000 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
05-12-2001 Kennisgeving MER
05-12-2001 Ter inzage legging MER
21-02-2002 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing

Opmerkingen bij de advisering

 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ing. P.F.J. Brandsen
dhr. drs. J.A.A.M. Leemans
mw. ir. L.J.G. Tummers
dhr. ing. R.F. Veenendaal

Voorzitter van de werkgroep: dhr. dr.ir. J.J.T.M. Geerards
Werkgroepsecretaris: dhr. mr. S. Pieters

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Dennendael B.V.

Bevoegd gezag
Dordrecht

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland

Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C10.2 tot 1-4-2011: Golfbaan >= 50ha of >= 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018