1123. Recreatiegebied Heerhugowaard-Zuid

Het voornemen is om een recreatiegebied aan te leggen als contramal van de nieuwe woningbouw in Heerhugowaard-Zuid. Het totale plangebied omvat circa 180 ha., waarvan circa 70 ha. uit open water zal bestaan.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
12-09-2000 Ter inzage legging van de informatie
12-09-2000 Datum kennisgeving
15-11-2000 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
09-10-2002 Ter inzage legging MER
09-10-2002 Kennisgeving MER
Toetsing a
28-02-2003 Kennisgeving MER
28-02-2003 Ter inzage legging MER
02-05-2003 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing a

Opmerkingen bij de advisering

Het recreatiegebied en de woningbouw zijn eerder onderdeel geweest van de m.e.r Streekplanherziening woningbouwlocaties HAL-gebied (Heerhugowaard, Alkmaar, Langedijk)1. 

 

Toetsing

Aanvankelijk ontbrak in het MER de in de richtlijnen gevraagde informatie, namelijk:

  • een inrichtingsvariant waarbij de intensieve recreatie op een andere plek dan de Druiplanden is gesitueerd;
  • de overwegingen die geleid hebben tot de ruimtelijke indeling en inrichting in het voorkeursalternatief.
De gemaakte Aanvulling op het MER voorziet in de benodigde informatie.

 

 

 

 

1 Zie m.e.r.- project nr. 339 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. drs. R. Pot
mw. ir. M.B. Schöne
dhr. drs. W. Timmermans

Voorzitter van de werkgroep: dhr. dr.ir. G. Blom
Werkgroepsecretaris: dhr. dr. G.P.J. Draaijers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Heerhugowaard

Bevoegd gezag
Heerhugowaard

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C10.1 tot 1-4-2011: Recreatieve voorziening >= 500.000 bezoekers per jaar, >= 50ha, of 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018