1118. Warmtekrachtcentrale E.ON Benelux Generation op de Maasvlakte

E.ON Benelux Generation N.V. heeft het voornemen om op de Maasvlakte een nieuwe warmtekrachtcentrale (WKC) met een capaciteit van 78 MWe op te richten en in werking te brengen ten behoeve van de levering van stoom en elektriciteit aan een bedrijfsonderdeel van Lyondell Nederland Ltd, een nog te bouwen propyleenoxide (PO) en styreenmonomeer (SM) fabriek. Van de voorgenomen activiteit maakt ook deel uit dat de WKC een hoeveelheid hoogcalorische bijproducten (42 MWth ) van Lyondell zal gaan gebruiken als secundaire brandstof

Procedure en adviezen

Richtlijnen
25-08-2000 Datum kennisgeving
25-08-2000 Ter inzage legging van de informatie
28-09-2000 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
31-07-2001 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
01-08-2001 Kennisgeving MER
01-08-2001 Ter inzage legging MER
02-10-2001 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Het elektriciteitsbedrijf Zuid-Holland (EZH), de voorloper van E.ON Benelux Generation N.V., heeft reeds in 1997 een MER met vergunningaanvragen ingediend voor een 174 MWe WKC, die eveneens de energievoorziening voor het PO/SM project van Lyondell ten doel had. Door opschorting van het project kon indertijd het voornemen niet tot uitvoering gebracht worden. Inmiddels heeft Lyondell besloten het project wel op afzienbare termijn te willen realiseren. Het huidige voornemen voor de te realiseren WKC wijkt af van het voorgaande initiatief, daar de capaciteit is terug gebracht van 174 naar 78 MWe. 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Henk Buijtenhek
drs. Lako
dr. Erik ten Winkel

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: ir. Han van Dijk

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
E.ON Benelux

Bevoegd gezag
Provincie Zuid-Holland
Rijkswaterstaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C22.1 tot 1-4-2011: Oprichting energiecentrale (geen kerncentrale) >= 300megawatt per jaar

Bijgewerkt op: 11 feb 2008