1113. Megabioscoop Leidschendam

Kinepolis Holding B.V. te Amstelveen heeft het voornemen om in de centrale zone van Leidschenveen van de gemeente Leidschendam een megabioscoop te bouwen. De megabioscoop zal veertien zalen bevatten en heeft in totaal 5.000 zitplaatsen. Aangezien de capaciteit van de megabioscoop groter is dan 500.000 bezoekers per jaar is de activiteit m.e.r.-plichtig.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
20-07-2000 Datum kennisgeving
20-07-2000 Ter inzage legging van de informatie
25-09-2000 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen

Opmerkingen bij de advisering

geen

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Gerard van der Sterre, M.Sc.
drs. Gerrit de Zoeten

Voorzitter: dr. ir. Gerrit Blom
Werkgroepsecretaris: drs. Peter Kee

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Kinepolis Nederland B.V.

Bevoegd gezag
Leidschendam

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C10.1 tot 1-4-2011: Recreatieve voorziening >= 500.000 bezoekers per jaar, >= 50ha, of 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 11 feb 2008