1111. Winning van aardgas op locatie P6-D van het Continentaal Plat

Ontwikkeling van een offshore gasveld in blok P6 van het Nederlandse deel van het continentale plat. Het P6 blok ligt ruim 60 km westelijk voor de kust van Bergen (Noord-Holland). Om het aardgas te kunnen winnen zal in eerste instantie uitsluitend gebruik gemaakt worden van de bestaande put P6-9 en zal een onbemand platform worden geïnstalleerd. Na verloop van tijd kan het nodig om extra productieputten te boren en in gebruik te nemen om de productie op peil te houden. Het gewonnen gas zal naar het gasbehandelingsplatform P6-A worden getransporteerd via een deels nog aan te leggen pijpleiding met een lengte van 6 à 7 km. De verwachting van Clyde Petroleum is dat het platform voor een periode van 15 tot 20 jaar in operatie zal zijn. Na afloop van deze periode zal het platform weer worden verwijderd.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
20-06-2000 Datum kennisgeving
20-06-2000 Ter inzage legging van de informatie
28-08-2000 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
06-12-2000 Kennisgeving MER
06-12-2000 Ter inzage legging MER
05-02-2001 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing

Opmerkingen bij de advisering

De hoofdpunten voor het MER zijn lozingen naar zee, kansen op calamiteiten, bewaking van veiligheid en milieukwaliteit, effecten op vogels en onderwaterleven en het mma. De Commissie adviseert het mma in twee stappen te ontwikkelen: eerst wat technisch zou kunnen, vervolgens wat hiervan redelijkerwijs gezien toepasbaar is bij het voornemen. 

De Commissie is van oordeel dat in het MER de essentiële informatie aanwezig is om het milieubelang een volwaardige plaats te kunnen geven bij de besluitvorming.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Norbert Dankers
drs. Nieuwkamp
prof. ir. van der Vuurst de Vries

Voorzitter: dr. Dick Tommel
Werkgroepsecretaris: drs. Marc Laeven

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Clyde Petroleum Exploratie B.V.

Bevoegd gezag
Ministerie van Economische Zaken

Overige gegevens

Gebied: Nederland, niet provinciaal ingedeeld gebied


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C17.2 tot 1-4-2011: Winning aardolie of aardgas >= 500ton respectievelijk >= 500.000m3

Bijgewerkt op: 10 jul 2018